World Boss(ฟ้าเหนือฟ้า)

514

World Boss(ฟ้าเหนือฟ้า)

เงื่อนไข

 1. ดันเจี้ยนมีทั้งหมด 3 ชั่น
 2. แต่ละชั้นมีระดับเลเวลกำหนดในการเข้า
 3. ในแต่ละชั้นจะมีบอสปรากฎตามช่วงวันและเวลาที่กำหนด
  แบ่งเป็นรอบแรกเวลา 12:05น และ รอบที่สองเวลา 21:55น.
 4. ทุกครั้งที่กดเข้าดันเจี้ยนจะถูกหักเหรียญทองตามที่กำหนด(ไม่ว่าจะถึงเวลาบอสหรือไม่ก็ตาม)
 5. หากตายในระหว่างต่อสู้จะสูญเสียexpจำนวนหนึ่ง
 6. หลังจากบอสตายระบบจะจัดสรรค์ของรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วม

วิธีเข้าร่วม

 1. เข้าที่เมนู(3ขีดมุมบนขวา)
 2. เลือกหัวข้อ “ยุทธภพ”
 3. จากนั้นเข้าที่หัวข้อ “ต่างมิติ”
 4. เลือกเข้าดันเจี้ยนฟ้าเหนือฟ้า ชั้นที่ระดับเลเวลตรงกับเงื่อนไขเลเวลตัวละคร
 5. เมื่อเข้าดันเจี้ยนแล้ว บอสจะปรากฎตามเวลาที่กำหนดของแต่ละวันนั้นๆ


ฟ้าเหนือฟ้าชั้นที่1
จำกัดเลเวล35-74
บอสเจียวถู
เวลา 12:05น: อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์
เวลา 21:55น: จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์
บอสอวี้
เวลา 12:05น: จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์
เวลา 21:55น: อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์


ฟ้าเหนือฟ้าชั้นที่2
จำกัดเลเวล75-114
บอสเหนียน
เวลา 12:05น: อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์
เวลา 21:55น: จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์
บอสชิงหลวน
เวลา 12:05น: จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์
เวลา 21:55น: อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์


ฟ้าเหนือฟ้าชั้นที่3
จำกัดเลเวล115ขึ้นไป
บอสภาพมังกรเจียวถูโบราณ
เวลา 12:05น: อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์
เวลา 21:55น: จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์
บอสเทพอวี้โบราณ
เวลา 12:05น: จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์
เวลา 21:55น: อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์

หมายเหตุ ในวันอาทิตย์ของแต่ละชั้นจะปรากฎบอสทั้ง2ตัว


ของรางวัล
สุ่มได้รับไอเทมสำหรับหลอมอัพเกรดชุดแฟชั่น,สัตว์ขี่และถุงอัญมณีที่หายาก