Total Consume Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ สะสมรับไอเทมแถมเพียบ!!

63

Total Consume Bonus
ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมแถมเพียบ!!

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 250 กุญแจไร้ประมาณ x1
ยาศักยภาพ x1
ยาคืนฟ้า x3
ยาCrit x3
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 500 50เหรียญมิติ x1
ตำราการค้า x3
ยารีเซ็ตดันเจี้ยนทั่วไป x1
ป้ายกวาดล้างดันเจี้ยน x1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,000 แลกเปลี่ยนยาขั้น1 x1
ยาศักยภาพ x3
ยาคืนฟ้า x9
ยาCrit x9
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,500 100เหรียญมิติ x1
ตำราการค้า x9
ยารีเซ็ตดันเจี้ยนทั่วไป x3
ป้ายกวาดล้างดันเจี้ยน x3
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2,250 แลกเปลี่ยนยาปราณขั้น3 x1
ยาศักยภาพ x9
ยาคืนฟ้า x18
ยาCrit x18
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 3,000 150เหรียญมิติ x1
ตำราการค้า x18
ยารีเซ็ตดันเจี้ยนทั่วไป x9
ป้ายกวาดล้างดันเจี้ยน x9

 

19 มกราคม 2566 (13:00 น.) – 2 กุมภาพันธ์ 2566 (13:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset รายวัน
  4. ของรางวัลจะถูกรีเซ็ตให้รับใหม่ได้เมื่อผู้เล่นได้รับรางวัลขั้นสุดท้ายแล้ว
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า