Total Consume Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมแถมสุดปัง!!

176

Total Consume Bonus
ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมแถมสุดปัง!!

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 300 กุญแจไร้ประมาณ x2
ยาโชคดี x6
แลกม้วนอวยพร x6
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 600 ยาแต้มยุทธสีม่วง (x4
เครื่องเหล็กกล้าบริสุทธิ์S x1
เครื่องหนังเสือชั่วร้ายS x1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 900 สหายชั่วนิรันดร์ x1
ยาวิญญาณลึกลับ x15
เครื่องเหล็กดำเหมันต์S x1
เครื่องหนังเสือดาวดุร้ายS x1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,300 แลกเปลี่ยนยาขั้น1 x1
กุญแจไร้ประมาณ x3
ยาโชคดี x9
แลกม้วนอวยพร x9
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,700 แลกเปลี่ยนยาขั้น2 x1
ยาแต้มยุทธสีม่วง x6
เครื่องเหล็กกล้าบริสุทธิ์S x2
เครื่องหนังเสือชั่วร้ายS x2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2,100 แลกเปลี่ยนยาศักดิ์สิทธิ์ขั้น4 x1
ยาวิญญาณลึกลับ (x20
เครื่องเหล็กดำเหมันต์S x2
เครื่องหนังเสือดาวดุร้ายS x2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2,600 แลกเปลี่ยนยาเซียนขั้น6 x1
แลกเปลี่ยนยาดินขั้น5 x1
ยาแต้มยุทธสีม่วง x10
กุญแจไร้ประมาณ x5

 

13 ตุลาคม 2565 (10:00 น.) – 20 ตุลาคม 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset รายวัน
  4. ของรางวัลจะถูกรีเซ็ตให้รับใหม่ได้เมื่อผู้เล่นได้รับรางวัลขั้นสุดท้ายแล้ว
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า