Total Consume Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ สะสมรับไอเทมแถมเพียบ!!

76

Total Consume Bonus
ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมแถมเพียบ!!

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 400 คริสตัลเงามายา–ขาว x2
ลูกท้อสวรรค์ x10
หนังเสือดาวฟอก x30
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 800 คริสตัลเงามายา–ม่วง x2
ลูกท้อสวรรค์ x20
หนังเสือฟอก x80
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,200 หน้ากากภาพเบลอ x1
คริสตัลเงามายา–ขาว x3
ลูกท้อสวรรค์ x20
หนังเสือดาวฟอก x60
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,800 หน้ากากภาพเบลอ x1
คริสตัลเงามายา–ม่วง x4
ลูกท้อสวรรค์ x40
หนังเสือฟอก x110

 

5 มกราคม 2566 (13:00 น.) – 12 มกราคม 2565 (13:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset รายวัน
  4. ของรางวัลจะถูกรีเซ็ตให้รับใหม่ได้เมื่อผู้เล่นได้รับรางวัลขั้นสุดท้ายแล้ว
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า