ระบบโจมตีอัตโนมัติ (AI)

1065

ระบบโจมตีอัตโนมัติ (AI)

ระบบโจมตีอัตโนมัติ จะช่วยให้สามารถใช้งานสกิลและไอเทมฟื้นฟูได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอ เป็นอีกหนึ่งความสะดวกที่มีให้ใช้งานฟรีตั้งแต่เริ่มเกม

วิธีตั้งค่าต่างๆในระบบโจมตีอัตโนมัติ

พลังภายนอก

สามารถตั้งค่าโจมตีภายนอกได้ 2 แบบคือ 

 1. ตั้งค่าตามระบบโดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าล่วงหน้า” ด้านล่างซ้ายมือ ก็จะเป็นการใช้งานการตั้งค่าตามที่ระบบเซ็ตไว้
 2. ตั้งค่าด้วยคนเอง โดยจะมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
  เลือกวิชาที่จะใช้งานใส่ในช่อง “ใช้พลังภายนอกอัตโนมัติ”
  เลือกท่าที่จะใช้งานในช่อง “ลำดับการออกท่า”
 3. ใช้วรยุทธ์10ส่วน จะมีตัวเลือกเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขการใช้สกิลวรยุทธ์10ส่วน
  3.1 ไม่มีวัน
  3.2 ใช้เมื่อปราณแท้เพียงพอ
  3.3 ใช้เมื่อปราณแท้เต็ม
  3.4 สองคนล้อมบุก
  3.5 ใช้เมื่อใน 1 วินาทีเสียเลือด 20%
 4. จัดการอันตราย เป็นการตั้งค่าการใช้ท่าโจมตีตามเงื่อนไข
  4.1 ใช้เมื่อสองคนล้อมบุก
  4.2 ใช้เมื่อใน 1 วินาทีเสียเลือด 20%
  4.3 ใช้เมื่อเลือดต่ำกว่า 35%

เมื่อกำหนดสกิลเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สะสม จะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้โดยจะสามารถกำหนดรูปแบบได้ 3 รูปแบบโดยเลือกที่แถบ กลยุทธ์1,2และ3 ที่ด้านขวามือ หากต้องการใช้รูปแบบที่ตั้งไว้หลังจากกดแถบกลยุทธ์แล้วให้กดที่ปุ่ม กลุยทธ์เซ็ต ก็จะเป็นการใช้กลุยุทธ์ตามที่เลือก

พลังภายใน

สามารถตั้งค่าโจมตีภายในได้ 2 แบบคือ 

 • ตั้งค่าตามระบบโดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าล่วงหน้า” ด้านล่างซ้ายมือ ก็จะเป็นการใช้งานการตั้งค่าตามที่ระบบเซ็ตไว้
 • ตั้งค่าด้วยคนเอง โดยจะมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
 1. เลือกวิชาโจมตีด้วยพลังภายในที่จะใช้งานใส่ในช่อง “พลังภายในดาเมจฐาน”
 2. เลือกวิชาโจมตีด้วยพลังภายในที่จะใช้งานใส่ในช่อง “เมื่อสองคนล้อมบุก”
 3. สนับสนุนฐาน
  3.1 พลังภายใน เลือกใส่วิชาที่ใช้ในการบัฟให้ตัวเอง
  3.2 ไอเทม เลือกใส่ไอเทมที่ใช้ในการบัฟให้ตัวเอง
 4. สนับสนุนต่อสู้
  4.1 พลังภายใน เลือกใส่วิชาที่ใช้ในการดีบัฟให้ศัตรู
  เมื่อกำหนดสกิลเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สะสม จะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้โดยจะสามารถกำหนดรูปแบบได้ 3 รูปแบบโดยเลือกที่แถบ กลยุทธ์1,2และ3 ที่ด้านขวามือ
  หากต้องการใช้รูปแบบที่ตั้งไว้หลังจากกดแถบกลยุทธ์แล้วให้กดที่ปุ่ม กลุยทธ์เซ็ต ก็จะเป็นการใช้กลุยุทธ์ตามที่เลือก

ฟื้นฟู

สามารถตั้งค่าฟื้นฟูได้ 2 แบบคือ 

 • ตั้งค่าตามระบบโดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าล่วงหน้า” ด้านล่างซ้ายมือ ก็จะเป็นการใช้งานการตั้งค่าตามที่ระบบเซ็ตไว้
 • ตั้งค่าด้วยคนเอง โดยจะมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
 1. ใช้นั่งสมาธิ/ขับเคลื่อนปราณแท้เพื่อฟื้นฟู
  1.1 ปล่อยสกิลก่อนฟื้นฟูซ่อนเร้น ใส่สกิลซ่อนทางไร้รอย(พรรคมาร) ก่อนเข้าสู่การฟื้นฟู (หากโจมตีศัตรูการซ่อนตัวจะถูกยกเลิก)
  1.2 กำหนดค่าเลือด หากเลือดเหลือต่ำว่าที่ตั้งค่าไว้จะใช้นั่งสมาธิในการฟื้นฟู (หากโดนโจมตีจะถูกยกเลิก)
  1.3 กำหนดค่าพลังภายใน หากพลังภายในเหลือต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้จะใช้นั่งสมาธิในการฟื้นฟู (หากโดนโจมตีจะถูกยกเลิก)
  1.4 กำหนดค่าปราณแท้ หากปราณแท้เหลือต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้จะใช้ขับเคลื่อนปราณแท้เพื่อฟื้นฟู (หากโดนโจมตีจะถูกยกเลิก)
 1. ใช้ยากับพลังภายในฟื้นฟู
  2.1 กำหนดการใช้ไอเทมประเภทยาและอาหารเพื่อเพิ่มเลือดเมื่อค่าเลือดลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้
  2.2 กำหนดการใช้ไอเทมประเภทยาและอาหารเพื่อเพิ่มพลังภายในเมื่อค่าพลังภายในลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้
  2.3 กำหนดการใช้ไอเทมประเภทยาและอาหารเพื่อเพิ่มปราณแท้เมื่อค่าปราณแท้ลดต่ำกว่าที่กำหนดไว้
  เมื่อกำหนดสกิลเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สะสม จะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ โดยจะสามารถกำหนดรูปแบบได้ 3 รูปแบบโดยเลือกที่แถบ กลยุทธ์1,2และ3 ที่ด้านขวามือ
  หากต้องการใช้รูปแบบที่ตั้งไว้หลังจากกดแถบกลยุทธ์แล้วให้กดที่ปุ่ม กลุยทธ์เซ็ต ก็จะเป็นการใช้กลุยุทธ์ตามที่เลือก

กลยุทธ์

สามารถตั้งค่ากลยุทธ์์ได้ 2 แบบคือ 

 • ตั้งค่าตามระบบโดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าล่วงหน้า” ด้านล่างซ้ายมือ ก็จะเป็นการใช้งานการตั้งค่าตามที่ระบบเซ็ตไว้
 • ตั้งค่าด้วยคนเอง โดยจะมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
 1. ค้นหาศัตรู
  1.1 ขอบเขตค้นหาศัตรู เลือกตัวเลือกการค้นหาศัตรูระบบใกล้, กลาง หรือไกล
  1.2 มองข้ามศัตรู สามารถตั้งเปิดปิดฟังกชั่น และกำหนดระยะห่างของเลเวลได้ตั้งแต่ 1-10 เลเวลขึ้นไป
  1.3 เป้าหมายค้นหาศัตรูรวมผู่เล่น สามารถเปิดปิดการโจมตีรวมถึงผู้เล่นอื่นที่อยู่ในระยะโจมตี
  1.4 เป้าหายค้นหาศัตรูรวมบอสเขต สามารถเปิดปิดการโจมตีรวมถึงบอสเขตที่อยู่ในระยะโจมตี
 1. ตาย
  2.1 กำหนดเปิดหรือปิดตายแล้วฟื้นชีพอัตโนมัติ โดยเลือกเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง รอความช่วยเหลือ(ผู้เล่นอื่นใช้วิชาฟื้นชีพให้), ใช้ป้ายทองเว้นตาย(กลับจุดเกิดแบบไม่เสียค่าประสบการณ์), กลับไปจุดเกิดใหม่(ฟื้นชีพแบบเสียค่าประสบการณ์)
  2.2 กำหนดจำนวนครั้งการตายแล้วออฟไลน์ตัวละครอัตโนมัติ ระหว่าง 1 ถึง 10 ครั้ง
 2. อื่นๆ
  3.1 ตั้งค่าเปิด-ปิดการออฟไลน์เมื่อไอเทมเพิ่มเลือดหมด (ไอเทมที่ตั้งค่าไว้ในหน้าฟื้นฟู)
  3.2 ตั้งค่าเปิด-ปิดการออฟไลน์เมื่อไอเทมเพิ่มพลังภายในหมด (ไอเทมที่ตั้งค่าไว้ในหน้าฟื้นฟู)
  3.3 ตั้งค่าเปิด-ปิดการตอบรับทีมอัตโนมัติ (หากเปิดอยู่เมื่อมีผู้เล่นอื่นชวนเข้าทีมจะตอบรับทันที)
  3.4 ตั้งค่าเปิด-ปิดหลุดโดยไม่คาดฝันแล้วเชื่อมต่อAIอัตโนมัติ (กรณีหลุดออกจากเกมจะเชื่อมต่อเข้าเกมใหม่แบบอัตโนมัติ)

เมื่อกำหนดสกิลเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สะสม จะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้โดยจะสามารถกำหนดรูปแบบได้ 3 รูปแบบโดยเลือกที่แถบ กลยุทธ์1,2และ3 ที่ด้านขวามือ
หากต้องการใช้รูปแบบที่ตั้งไว้หลังจากกดแถบกลยุทธ์แล้วให้กดที่ปุ่ม กลุยทธ์เซ็ต ก็จะเป็นการใช้กลุยุทธ์ตามที่เลือก

หลบหนี

สามารถตั้งค่าหลบหนีได้ 2 แบบคือ 

 • ตั้งค่าตามระบบโดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าล่วงหน้า” ด้านล่างซ้ายมือ ก็จะเป็นการใช้งานการตั้งค่าตามที่ระบบเซ็ตไว้
 • ตั้งค่าด้วยคนเอง โดยจะมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
 1. ใช้นั่งสมาธิ/ขับเคลื่อนปราณแท้เพื่อฟื้นฟู
  1.1 ปล่อยสกิลก่อนฟื้นฟูซ่อนเร้น ใส่สกิลซ่อนทางไร้รอย(พรรคมาร) ก่อนเข้าสู่การฟื้นฟู (หากโจมตีศัตรูการซ่อนตัวจะถูกยกเลิก)
  1.2 กำหนดค่าเลือด หากเลือดเหลือต่ำว่าที่ตั้งค่าไว้จะใช้นั่งสมาธิในการฟื้นฟู (หากโดนโจมตีจะถูกยกเลิก)
  1.3 กำหนดค่าพลังภายใน หากพลังภายในเหลือต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้จะใช้นั่งสมาธิในการฟื้นฟู (หากโดนโจมตีจะถูกยกเลิก)
  1.4 กำหนดค่าปราณแท้ หากปราณแท้เหลือต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้จะใช้ขับเคลื่อนปราณแท้เพื่อฟื้นฟู (หากโดนโจมตีจะถูกยกเลิก)
 2. ใช้ยากับพลังภายในฟื้นฟู
  2.1 กำหนดการใช้ไอเทมประเภทยาและอาหารเพื่อเพิ่มเลือดเมื่อค่าเลือดลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้
  2.2 กำหนดการใช้ไอเทมประเภทยาและอาหารเพื่อเพิ่มพลังภายในเมื่อค่าพลังภายในลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้
  2.3 กำหนดการใช้ไอเทมประเภทยาและอาหารเพื่อเพิ่มปราณแท้เมื่อค่าปราณแท้ลดต่ำกว่าที่กำหนดไว้

เมื่อกำหนดสกิลเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สะสม จะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ โดยจะสามารถกำหนดรูปแบบได้ 3 รูปแบบโดยเลือกที่แถบ กลยุทธ์1,2และ3 ที่ด้านขวามือ
หากต้องการใช้รูปแบบที่ตั้งไว้หลังจากกดแถบกลยุทธ์แล้วให้กดที่ปุ่ม กลุยทธ์เซ็ต ก็จะเป็นการใช้กลุยุทธ์ตามที่เลือก

ซ่อม

สามารถตั้งค่าซ่อมได้ 2 แบบคือ 

 • ตั้งค่าตามระบบโดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าล่วงหน้า” ด้านล่างซ้ายมือ ก็จะเป็นการใช้งานการตั้งค่าตามที่ระบบเซ็ตไว้
 • ตั้งค่าด้วยคนเอง โดยจะมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
 1. ใช้ค้อนซ่อมชนิดใดชนิดหนึ่งในการซ่อมทั้งหมด สามารถเลือกชนิดของค้อนชนิดใดชนิดหนึ่งในการซ่อมไอเทมทุกประเภทโดยกดที่ปุ่ม กรอกทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างประเภทของค้อน
 2. เลือกชนิดของค้อนในการซ่อมยุทธภัณฑ์แต่ละชิ้น
  เลือกชนิดของค้อนในการซื้อยุทธภัณฑ์แต่ละชิ้นได้โดยกดเลือกที่ยุทธภัณฑ์ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกประเภทค้อนขึ้นมาเมื่อกดเลือกประเภทค้อนที่ต้องการแล้วจะเป็นการกำหนดการใช้ค้อนที่เลือกในการซ่อมยุทธภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ ซึ่งหากเลือกวิธีนี้จะสามารถเลือกชนิดของค้อนในการซ่อมอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นได้
 1. ยกเลิกการใช้ค้อนในการซ่อมไอเทมได้โดยเลือกที่ปุ่มถอนออกทั้งหมด

เมื่อกำหนดสกิลเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สะสม จะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้

เก็บ

สามารถตั้งค่าเก็บได้ 2 แบบคือ 

 • ตั้งค่าตามระบบโดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าล่วงหน้า” ด้านล่างซ้ายมือ ก็จะเป็นการใช้งานการตั้งค่าตามที่ระบบเซ็ตไว้
 • ตั้งค่าด้วยคนเอง โดยจะมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
 1. ช่องว่างกระเป๋าน้อยกว่า เป็นการกำหนดค่าว่าหากช่องว่างกระเป๋าน้อยกว่าที่กำหนดจะทำการทิ้งหรือขายไอเทมที่กำหนดไว้ทางด้านขวามือ
 2. แบกภาระถึง เป็นการกำหนดจำนวนน้ำหนักที่ตัวละครถืออยู่หากถึงที่กำหนดไว้จะทำการทิ้งหรือขายไอเทมที่กำหนดไว้ทางด้านขวามือ
 3. ของสแตก เป็นการกำหนดจำนวนไอเทมที่ตัวละครเลือกไว้ทางด้านขวามือ เมื่อถึงจำนวนที่กำหนดไว้จะทำการทิ้งหรือขายไอเทมในทันที
 4. ไม่เก็บของชำสีขาว เป็นการกำหนดไม่ให้ Ai เก็บไอเทมสีขาวทุกประเภทเข้าตัว
 5. เปิดนักขายผู้ช่วยหม่าเต๋อเล่ย เป็นการกำหนดใช้ไอเทมผู้ช่วยหม่าเต๋อเล่ยในการขายไอเทมที่กำหนดไว้ทางด้านขวามือตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในข้อที่ 2และ3 (ต้องพกไอเทมผู้ช่วยหม่าเต๋อเล่ยในเป้)
 6. กำหนดใช้สัตว์เลี้ยงที่มีพรสวรรค์ด้านขายไอเทมไปขายไอเทมที่กำหนดตามเงื่อนไขก่อน โดยสัตว์เลี้ยงที่มีพรสวรรค์ขายจะสามารถกดเลือกให้ดำเนินการได้ (หากพลังแรงของสัตว์เลี้ยงหมดจะหยุดอัตโนมัติ)
 7. กำหนดไอเทมสำหรับทิ้งหรือขาย ในช่องด้านขวามือโดยกดที่ช่องว่างแล้วเลือกไอเทมจากลิสต์ที่แสดงขึ้นมา

เมื่อกำหนดสกิลเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สะสม จะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้