ฟังก์ชั่นซุเปอร์ชิป

516

เงื่อนไข
– เลเวล 15 ขึ้นไป
– ผ่านเควสหลัก ซุเปอร์ชิป

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นซุเปอร์ชิป
– เมื่อฆ่าศัตรูจะสูญเสียปริมาณพลังงานแต่จะมอบ EXP, อัตราดรอปและ แต้มยุทธ์เพิ่มขึ้น
– โดยทุกครั้งที่ฆ่าครบ 10 จะใช้พลังงานไฟฟ้า 1%
– หากพลังงานไฟฟ้าหมดจะหยุดการแสดงผลอัตโนมัติ
– พลังงานไฟฟ้าของชิปจะฟื้นฟูอัตโนมัติ 1 ครั้งในทุกวันเวลา 00.00น.
– ปริมาณคงเหลือของพลังงานไฟฟ้าจะส่งผลต่อ EXP, อัตราดรอปและ แต้มยุทธ์ ที่ได้รับ
– การขยายเปอร์เซนสูงสุดใช้เหรียญหวงอี้ในการขยาย โดยจะเพิ่มได้ครั้งละ 10% สูงสุดเพิ่มได้ 500%
ทุกๆครั้งที่ขยายจะใช้เหรียญหวงอี้มากขึ้น

เมื่อสำเร็จเควสซุเปอร์ชิป สามารถกดที่เมนูหลักเพื่อเข้าใช้งานระบบซุเปอร์ชิป

การเติมพลังงานซุเปอร์ชิป

เมื่อเพิ่มปริมาณพลังงานสูงสุดครบ 500%

สามารถเปิดใช้งานด้วยทางลัดด้านซ้ายมือล่างของจอ