หมุนหรรษา

317

เงื่อนไข
– เหลือพื้นที่ในกระเป๋ามากกว่า 2 ช่องขึ้นไป
– ใช้บัตรกำนัลหวงอี้ในการหมุนในแต่ละครั้ง
– บัตรกำนัลหวงอี้ได้รับจากกิจกรรมหรือใช้เหรียญมิติในการซื้อ
– สามารถเพิ่มจำนวนเท่าของรางวัลแต่จะใช้จำนวนบัตรกำนัลหวงอี้ในการหมุนเพิ่มขึ้นตามลำดับเท่า
– สามารถเปลี่ยนกงล้อได้เมื่อหมุนไปแล้ว1 ครั้ง โดยจะเปลี่ยนได้1 ครั้งต่อการหมุน 1 ครั้งเท่านั้น

การซื้อและเพิ่มบัตรกำนัล
กดเครื่องหมาย + หน้าปุ่มวางบัตรกำนัลและสามารถกดซื้อได้โดยใช้เหรียญมิติ
สามารถตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติได้ทางด้านขวา