ลดราคาไอเทมมอลล์ สูงสุดถึง 60%

505

ลดราคาไอเทมมอล 10-60% 

ลดราคาไอเทมมอลล์ มอลล์มิติ,มอลล์หวงอี้มอลล์ร้านค้า,มอลล์ร้านเกียติยศ และสิทธิ์พิเศษมากมาย

9 มีนาคม 2566 (13:00 น.) – 20 เมษายน 2566 (13:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำตามเงื่อนไขของเควสเทศกาลในช่วงระยะเวลากิจกรรมสำเร็จเควสตามจำนวนช่องที่กำหนดจะได้รับรางวัลนั้นๆ
  2. หากสามารถทำเควสได้ทั้งหมดทุกช่องจะได้รับรางวัลพิเศษ (ด้านซ้าย)
  3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า