Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบ รับไอเทมแถมเพียบ!!

130

Refill Cash Bonus

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกม จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 300 เหรียญ คริสตัลเงามายา–ขาว x1
คริสตัลเงามายา–ม่วง x1
หนังเสือดาวฟอก x15
หนังเสือฟอก x30

ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 700 เหรียญ คริสตัลเงามายา–ขาว x1
คริสตัลเงามายา–ม่วง x1
หนังเสือดาวฟอก x15
หนังเสือฟอก x30
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1,200 เหรียญ คริสตัลเงามายา–ขาว x2
คริสตัลเงามายา–ม่วง x2
หนังเสือดาวฟอก x20
หนังเสือฟอก x40
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1,800 เหรียญ คริสตัลเงามายา–ขาว x4
คริสตัลเงามายา–ม่วง x4
หนังเสือดาวฟอก x25
หนังเสือฟอก x50

 

1 ธันวาคม 2565 (13:00 น.) – 8 ธันวาคม 2565 (14:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset รายวัน
  4. ของรางวัลจะถูกรีเซ็ตให้รับใหม่ได้เมื่อผู้เล่นได้รับรางวัลขั้นสุดท้ายแล้ว
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า