ระบบปาร์ตี้(โบนัสexpแฟชั่น)

504

ระบบปาร์ตี้(โบนัสexpแฟชั่น)

เมื่อตัวละครทำการสะสมของแฟชั่นต่างๆ ชุด,อาวุธ,หรือสัตว์ขี่ ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
ตัวละครสามารถเข้ามารับบัฟเพิ่มค่าประสบการณ์ได้ฟรี ยิ่งมีสะสมมากยิ่งได้รับexpมาก

เงื่อนไข

  1. ชุดแฟชั่น,อาวุธแฟชั่น,สัตว์ขี่ ที่สะสมจะต้องตรงกับที่กิจกรรมกำหนดจึงจะได้รับ exp
  2. ไอเทมสะสม 1 ชิ้น จะได้รับ EXP+5%
  3. กรณีที่มีไอเทมแฟชั่นชื่อเดียวกันเกรดเดียวกันมากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป ระบบจะคิดเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
  4. ใน 1 วันสามารถรับบัฟกิจกรรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  5. ไอเทมแฟชั่น,สัตว์ขี่สามารถหาได้จากกิจกรรมโปรโมชั่นและมอลล์ในเกม

วิธีการรับบัฟกิจกรรม

  1. คลิกที่เมนู(3ขีดด้านบน)
  2. เข้าที่หัวข้อ “ปาร์ตี้”
  3. กดที่ปุ่ม “รับ” ตัวละครจะได้รับบัฟเพิ่มEXPตามจำนวนแฟช่นที่มี
  4. เมื่อหมดเวลาจะสามารถรับบัฟใหม่อีกครั้งได้ในวันถัดไป