ระบบสำนักพุทธ,เต๋า,มาร

1613

ระบบสำนักพุทธ,เต๋า,มาร

ภายในเกมผู้เล่นจะต้องเลือกเข้าร่วม สำนักพทุธ,สำนักเต๋า หรือสำนักมาร เมื่อเข้าร่วมสำนักแล้วจะสามารถเรียนวิชาของสำนักนั้นๆ ได้ แต่ละสำนักจะมีจุดเด่นของวิชาที่แตกต่างกัน


เงื่อนไขการเข้าสำนัก

  1. ตัวละครเลเวล 5 ขึ้นไป
  2. เลือกเข้าได้แค่ 1 สำนักเท่านั้น
  3. ผ่านเควสหลัก “ทางเลือกจิต”
  4. มีระดับเลเวลสำนักที่ต้องการเข้า เลเวล 2 ขึ้นไป 
  5. เมื่อเข้าสำนักแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้

สิ่งที่ได้รับเมื่อเข้าสำนัก
ตัวละครจะสามารถเรียนสกิลพลังภายในของสำนักที่เข้าได้ (ตามเงื่อนไขที่สกิลกำหนด)

ขั้นตอนการทำเควสทางเลือกเพื่อเข้าสำนัก
เงื่อนไข
ต้องผ่านเควสหลัก “ลมโหมหยางโจว”
สำนักพุทธ: เลือกเควส “ทางเลือกจิต” กับ “npcซือเฟยเซวียน” ที่ “โรงเตี๊ยมหยางโจว”

สำนักเต๋า: เลือกเควส “ทางเลือกจิต” กับ “npcหนิงเต้าฉี” ที่ “เมืองหยางโจว”

สำนักมาร: เลือกเควส “ทางเลือกจิต” กับ “npcหยางซูเหยี่ยน” ที่ “ลานสือหลง(เมืองหยางโจว)”

หมายเหตุ: ต้องกดทำเควสให้ถูกต้องกับสำนักที่จะเข้าหากเควสเสร็จสิ้นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้