Event Daily Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทม วนไม่อั้น!!

247

Event Daily Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทม วนไม่อั้น!!

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 


จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 100 เครื่องเหล็กดำเหมันต์S x1
ร้านเงินติดตัว x10
ป้ายเกมขนส่ง x30
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 300 เครื่องเหล็กดำเหมันต์S x1
ร้านเงินติดตัว x30
ป้ายเกมขนส่ง x50
มุกพุทธคุ้ม x1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 600 เครื่องเหล็กดำเหมันต์S x2
ร้านเงินติดตัว x45
ป้ายเกมขนส่ง x70
1ล้านตั๋วเงิน x1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,000 เครื่องเหล็กดำเหมันต์S x3
ร้านเงินติดตัว x60
ป้ายเกมขนส่ง x100
มุกพุทธคุ้ม x2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,500 เครื่องเหล็กดำเหมันต์S x4
ร้านเงินติดตัว x70
ป้ายเกมขนส่ง x130
1ล้านตั๋วเงิน x2

 

29 กันยายน 2565 (10:00 น.) – 6 ตุลาคม 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะ ไม่ Reset เมื่อใช้จ่ายถึง 1,500
  4. ระบบจะ Reset สะสมแต้มรับรางวัลใหม่อีกครั้งได้ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน ในระยะเวลากิจกรรม
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า