Event ขับไล่ภูติร้ายเพื่อปีใหม่สุขสันต์

60

Event ขับไล่ภูติร้ายเพื่อปีใหม่สุขสันต์


19 มกราคม 2566 (13:00 น.) – 2 กุมภาพันธ์ 2566 (13:00 น.)

ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเมื่อเข้าร่วม ดันเจี้ยนมิติ ระดับ 20 ถึง 70
และกำจัด Boss ของดันเจี้ยนลงได้ Monster กิจกรรม จะปรากฎตัว ผู้เล่นจะต้องสังหาร Monster

เมื่อสังหาร Monster กิจกรรม ได้แล้ว จะได้รับ “อั่งเปาอสูรเปินเหนียน”

อั่งเปาอสูรเปินเหนียน

  1. ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมดันเจี้ยนมิติเลเวลระดับ 20 ถึง 70 เท่านั้น
  2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า