Daily Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบทุกวัน รับไอเทมแถมทุกวัน!!

49

Daily Refill Cash Bonus
เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบทุกวัน รับไอเทมแถมทุกวัน!!

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกมทุกวัน สะสมครบตามที่กำหนด
จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 325 เหรียญ กล่องสมบัติกระต่าย x2
ม้วนอวยพรสมบัติเทพ x5
ยาอวยพร x50
1000เหรียญหวงอี้ x2
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 650 เหรียญ กล่องหินสมบัติกระต่ายฟรี x2
ม้วนอวยพรสมบัติเทพ x5
ยาอวยพร x50
1000เหรียญหวงอี้ x2
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 975 เหรียญ กล่องสมบัติกระต่าย x2
กล่องหินสมบัติกระต่ายฟรี x2
ม้วนอวยพรสมบัติเทพ x10
ยาอวยพร x100
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1,300 เหรียญ กล่องสมบัติกระต่าย x2
กล่องหินสมบัติกระต่ายฟรี x2
ยาปาฏิหาริย์ x1
1000เหรียญหวงอี้ x5

 

19 มกราคม 2566 (13:00 น.) – 26 มกราคม 2566 (14:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะ Reset ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน
  4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ขั้น ต่อ 1 วัน
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า