Total Consume Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ สะสมรับไอเทมแถมเพียบ!!

390

Total Consume Bonus
ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมแถมเพียบ!!

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 800 ถุงโชคดีวัสดึชันสีแดง x1
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x2
ยาซาบซึ้งยุทฑภพ x2
อวยพรNetdragon x2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,600 ถุงโชคดีวัสดุชั้นสีแดง x2
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x2
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x2
อวยพร Netgragon x2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2,400 ถุงโชคดีวัสดุชั้นสีแดง x3
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x2
ยาซาบซึ้งยุทฑภพ x2
อวยพรNetdragon x2

 

16 กุมภาพันธ์ 2566 (13:00 น.) – 23 กุมภาพันธ์ 2566 (13:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset รายวัน
  4. ของรางวัลจะถูกรีเซ็ตให้รับใหม่ได้เมื่อผู้เล่นได้รับรางวัลขั้นสุดท้ายแล้ว
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า