วิธีการย้ายแชแนลภายในเกม

475

วิธีการย้ายแชแนลภายในเกม
เราสามารถทำการย้ายแชแนลได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 กดที่สัญลักษณ์ลูกศรใต้มินิแผนที่ในเกม แล้วเลือกแชแนลที่ต้องการ

วิธีที่ 2 เข้าเมนู(3ขีดมุมบนขวาม) เข้าที่หัวข้อ “สลับแชแนล” แล้วเลือกแชแนลที่ต้องการ