วิทยายุทธ(สกิล)

1389

วิทยายุทธ(สกิล)

ภายในเกมมีวิทยายุทธหรือสกิลมากมายให้ตัวละครได้เลือกเรียน เราสามารถสร้างจุดเด่นและความแตกต่างในการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครจากการเลือกเรียนวิทยายุทธ
ซึ่งวิทยายุทธหรือสกิลจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

พลังภายนอก
เป็นสกิลประจำของแต่ละอาวุธ จะสามารถใช้สกิลได้ตัวละครจำเป็นต้องถืออาวุธให้ตรงกับสกิลนั้นๆ 

ซึ่งสกิลอาวุธนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภทตามอาวุธได้แก่ เพลงดาบ เพลงกระบี่ เพลงหมัด เพลงทวน และเพลงกระบอง
ตัวละครสามารถเรียนสกิลของอาวุธได้ทุกประเภท ตามเงื่อนไขของสกิลนั้นๆ 

พลังภายใน
เป็นสกิลประจำสำนัก พุทธ,เต๋า และมาร ตัวละครสามารถใช้งานสกิลได้เฉพาะสกิลของสำนักที่เราเข้าร่วมเท่านั้น และสามารถเรียนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
*หมายเหตุ เราสามารถใช้สกิลของสำนักอื่นๆได้จากการเปิดใช้งานคัมภีร์


สกิลจิตใช้ร่วม
เป็นวิชาที่ไม่มีเงื่อนไขของอาวุธและสำนัก ทุกตัวละครสามารถเรียนวิชาเหล่านี้ได้หมด สามารถเรียนวิชาได้กับ npc ที่กำหนด และบางวิชาจะสามารถเรียนได้จากการเปิดใช้งานคัมภีร์เท่านั้น
วิชาโดยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลติดตัวเมื่อเรียนสกิลวิชานั้นๆ แล้วจะส่งผลกับตัวละครทันที เช่น วิชาเก้าพิสดาร เมื่อเรียนแล้วจะเพิ่มเลือดถาวรให้กับตัวละคร

สกิลพิเศษ
เป็นสกิลระดับสูงที่หาได้จากในดันเจี้ยนเท่านั้น ผลของแต่ละสกิลช่วยเพิ่มแต้มสเตตัสให้กับตัวละคร และบางสกิลส่งผลเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นอีกด้วย

สกิลบุพเพ
เป็นสกิลเฉพาะตัวละครที่มีคู่รักเท่านั้นจึงจะสามารถเรียนและใช้ได้
สกิลจะช่วยและส่งเสริมให้กับคู่รักเป็นส่วนใหญ่ มีช่วยเพิ่มค่า EXP ให้คู่รักอีกด้วย