Event Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมเพียบ

243

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 500 คริสตัลเงามายา–ขาว x5
ลูกท้อสวรรค์ x30
หนังเสือดาวฟอก x90
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1,250 คริสตัลเงามายา–ม่วง x6
ลูกท้อสวรรค์ x60
หนังเสือฟอก x190
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2,250 หน้ากากภาพเบลอ x1
คริสตัลเงามายา–ขาว x5
ลูกท้อสวรรค์ x30
หนังเสือดาวฟอก x90
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 3,500 หน้ากากภาพเบลอ x1
คริสตัลเงามายา–ม่วง x6
ลูกท้อสวรรค์ x60
หนังเสือฟอก x190
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 5,000 หน้ากากมังกรบินเงา x1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 7,000 หน้ากากมังกรบินผี x1

 

25 สิงหาคม 2565 (10:00 น.) – 1 กันยายน 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน แต่จะทำการ Reset เมื่อใช้จ่ายถึง 7,000
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า