Daily Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบทุกวัน รับของแถมทุกวัน!!!!

161

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกม จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 500 เหรียญ เหล็กดำเหมันต์ x 10
ไฟแท้เทพผลาญ x 12
ร้านเงินติดตัว x 150
ป้ายเกมขนส่ง x 200
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1,000 เหรียญ เหล็กดำเหมันต์ x 20
ไฟแท้เทพผลาญ x 20
ร้านเงินติดตัว x 225
ป้ายเกมขนส่ง x 300

 

18 สิงหาคม 2565 (10:00 น.) – 1 กันยายน 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset เมื่อซื้อเหรียญมิติครบ 1,000 เหรียญ
  4. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะ Reset ทุกวัน เวลา 00:00 น.
  5. สามารถรับของรางวัลได้ขั้นละ 1 ครั้งเท่านั้น ในแต่ละวัน
  6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า