Daily Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบทุกวัน รับไอเทมแถมทุกวัน!!

203

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกมทุกวัน สะสมครบตามที่กำหนด
จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 500 เหรียญ ตำราการค้า x 3
แต้มแลกเปลี่ยนชุดแฟชั่น x 6
ผู้พิทักษ์หวงอี้เป็นเวลานาน x 1
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1500 เหรียญ การ์ดแลกร้านเงินสุดยอด x 1
ตำราการค้า x 6
แต้มแลกเปลี่ยนชุดแฟชั่น x 9
ผู้พิทักษ์หวงอี้เป็นเวลานาน x 2
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 3000 เหรียญ หน้ากากมารภูเขา x 1
ตำราการค้า x 9
แต้มแลกเปลี่ยนชุดแฟชั่น x 12
ผู้พิทักษ์หวงอี้เป็นเวลานาน x 3
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 5000 เหรียญ กระเป๋าเกลียวทอง x 1
ตำราการค้า x 12
แต้มแลกเปลี่ยนชุดแฟชั่น x 15
ผู้พิทักษ์หวงอี้เป็นเวลานาน x 4
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 7500 เหรียญ ถุงร้อนมายาระดับแดง x 1
ตำราการค้า x 15
แต้มแลกเปลี่ยนชุดแฟชั่น x 18
ผู้พิทักษ์หวงอี้เป็นเวลานาน x 5

 

21 กรกฎาคม 2565 (10:00 น.) – 28 กรกฎาคม 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะ Reset ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน
  4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ขั้น ต่อ 1 วัน
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า