Total Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบ รับไอเทมแถมเพียบ!!

230

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกม จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1000 เหรียญ ยาพลังเทพ x 1
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 3
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 3
อวยพรNetDragon x 3
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 2000 เหรียญ กระเป๋าคาดเอวสราญใจ x 1
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 5
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 5
อวยพรNetDragon x 5
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 3000 เหรียญ ยาย้อมลดขั้นอาวุธ x 1
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 7
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 7
อวยพรNetDragon x 7
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 4000 เหรียญ ยาเปิดชีพจรด้วยพรแสวง x 1
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 9
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 9
อวยพรNetDragon x 9
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 5000 เหรียญ ยาตรัสรู้ด้วยพรแสวง x 1
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 11
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 11
อวยพรNetDragon x 11

 

23 มิถุนายน 2565 (10:00 น.) – 7 กรกฎาคม 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset เมื่อซื้อเหรียญมิติครับ 5000 เหรียญ
  4. สามารถรับของรางวัลได้ขั้นละ 1 ครั้งเท่านั้น และต้องรับตามขั้นที่กำหนดไว้
    ตัวอย่าง : รับของรางวัล ขั้นที่ 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า