Event Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมเพียบ

311

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1000 ตู้เงินนิรภัย x 1
เครื่องเหล็กกล้าบริสุทธิ์S x 1
เครื่องหนังเสือชั่วร้ายS x 1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2000 โมดูลพลังงาน x 1
เครื่องเหล็กกล้าบริสุทธิ์S x 1
เครื่องหนังเสือชั่วร้ายS x 1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 3000 ยาถาวรตีแม่น x 1
เครื่องเหล็กกล้าบริสุทธิ์S x 2
เครื่องหนังเสือชั่วร้ายS x 2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 4000 ยาเพิ่มCritหลายเท่า x 1
เครื่องเหล็กกล้าบริสุทธิ์S x 2
เครื่องหนังเสือชั่วร้ายS x 2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 5000 ยาถาวรดาเมจCrit x 1
เครื่องเหล็กกล้าบริสุทธิ์S x 3
เครื่องหนังเสือชั่วร้ายS x 3

 

30 มิถุนายน 2565 (10:00 น.) – 7 กรกฎาคม 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นไม่จะ Reset ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน แต่จะทำการ Reset เมื่อใช้จ่ายถึง 5000
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า