Daily Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบทุกวัน รับไอเทมแถมทุกวัน!!

387

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกมทุกวัน สะสมครบตามที่กำหนด
จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 100 เหรียญ หินปลุกเสกเครื่องป้องกัน x 1
ตำราการค้า x 1
ยาใจเย็น x 3
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 300 เหรียญ หินปลุกเสกเครื่องป้องกัน x 2
ตำราการค้า x 2
ยาใจเย็น x 6
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 500 เหรียญ หินปลุกเสกเครื่องป้องกัน x 3
ตำราการค้า x 3
ยาใจเย็น x 9

 

23 มิถุนายน 2565 (10:00 น.) – 30 มิถุนายน 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะ Reset ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน
  4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ขั้น ต่อ 1 วัน
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า