Total Event Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมเพียบ

332

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 500 ตำราการค้า x 3
ป้ายกวาดล้างดันเจี้ยน x 3
ยารีเซ็ตดันเจี้ยนทั่วไป x 3
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1000 ตำราการค้า x 3
หินปลุกเสกอาวุธ x 1
หินปลุกเสกเครื่องป้องกัน x 1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1500 ตำราการค้า x 3
อุปกรณ์ชาร์จที่มีประสิทธิภาพสูง x 1
โมดูลพลังงาน x 1
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2000 ตำราการค้า x 3
หินปลุกเสกอาวุธ x 2
หินปลุกเสกเครื่องป้องกัน x 2
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2500 ตำราการค้า x 3
ยาสายฟ้าเร่งลมหมุน x 2
ยาคืนฟ้า x 6
ยาใจเย็น x 6

 

16 มิถุนายน 2565 (10:00 น.) – 23 มิถุนายน 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นไม่จะ Reset ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน แต่จะทำการ Reset เมื่อใช้จ่ายถึง 2500
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า