Total Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบ รับไอเทมแถมเพียบ!!

432

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกม จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 200 เหรียญ 300เหรียญหวงอี้ x 4
ป้ายเกมขนส่ง x 120
ร้านเงินติดตัว x 80
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 500 เหรียญ 300เหรียญหวงอี้ x 6
เหล็กกล้าบริสุทธิ์ x 8
ไฟแท้เทพผลาญ x 9
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 900 เหรียญ 300เหรียญหวงอี้ x 8
ป้ายเกมขนส่ง x 240
ร้านเงินติดตัว x 160
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1400 เหรียญ 300เหรียญหวงอี้ x 10
หนังเสือชั่วร้าย x 10
ไฟแท้เทพผลาญ x 15
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 2000 เหรียญ 300เหรียญหวงอี้ x 12
เหล็กกล้าบริสุทธิ์ x 25
หนังเสือชั่วร้าย x 25

 

26 พฤษภาคม 2565 (16:00 น.) – 2 มิถุนายน 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะ Reset เมื่อซื้อเหรียญมิติครับ 2000 เหรียญ และ รับไอเทมในขั้นดังกล่าวไปแล้ว
  4. สามารถรับของรางวัลได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ต้องรับตามขั้นที่กำหนดไว้
    ตัวอย่าง : รับของรางวัล ขั้นที่ 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 1 >> … 
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า