Event Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทม บัตรกำนัลหวงอี้ และ ไอเทมอื่นๆ เพียบ

416

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 299 บัตรกำนัลหวงอี้ x 10
หีบทองจิ่วกง x 5
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 599 บัตรกำนัลหวงอี้ x 10
กุญแจไร้ประมาณ x 5
หีบEXPจิ่วกง x 5
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 999 บัตรกำนัลหวงอี้ x 10
กุญแจไร้ประมาณ x 5
วัตถุดิบหลวงคุณภาพเลิศ x 15
วัตถุดิบหลวงล้ำค่า x 15

 

บัตรกำนัลหวงอี้

หีบทองจิ่วกง

กุญแจไร้ประมาณ

หีบEXPจิ่วกง

วัตถุดิบหลวงคุณภาพเลิศ

วัตถุดิบหลวงล้ำค่า

5 พฤษภาคม 2565 (10:00 น.) – 12 พฤษภาคม 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นไม่จะ Reset ในเวลา 23:59 น. ของทุกวัน แต่จะทำการ Reset เมื่อใช้จ่ายถึง 999
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า