Event คนขยันแลกของ (วันแรงงาน)

282

กิจกรรมสำหรับคนขยัน เมื่อเอา เหรียญทอง+ไข่สัตว์เลี้ยง ไปแลกกับ “ฟู่ไฉ่หลิน” ที่อยู่ในเมืองหยางโจว (X=12840 Y=8976) ก็จะได้รับไอเทม วัตถุดิบหลวงคุณภาพเลิศ ไปเลย


28 เมษายน 2565 (10:00 น.) – 12 พฤษภาคม 2565 (23:59 น.)

ไอเทมที่ใช้แลก ไอเทม
ไข่จักรวาล x20 + 50,000 เหรียญทอง
ห่อเทพยุทธหลอมสร้าง x1
ไข่จักรวาล x20 + 50,000 เหรียญทอง
ห่อเกราะเทพหลอมสร้าง x1
ไข่เงินจักรวาล x10 + 100,000 เหรียญทอง
ห่อเทพยุทธหลอมสร้าง x1
ไข่เงินจักรวาล x10 + 100,000 เหรียญทอง
ห่อเกราะเทพหลอมสร้าง x1
ไข่ทองจักรวาล x5 + 200,000 เหรียญทอง
ห่อเทพยุทธหลอมสร้าง x1
ไข่ทองจักรวาล x5 + 200,000 เหรียญทอง ห่อเกราะเทพหลอมสร้าง x1

 

  1. ผู้เล่นจะต้องมีจำนวน เหรียญทอง+ไข่สัตว์เลี้ยง พอดีหรือมากกว่าที่ NPC “ฟู่ไฉ่หลิน” กำหนดถึงจะสามารถแลกไอเทมได้
  2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า