Refill Cash Bonus เติมเงินในเกมซื้อ “เหรียญมิติ” ครบ รับไอเทมแถมเพียบ!!

606

เพียงเพื่อนๆ ทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ผ่านระบบภายในเกม จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”

จำนวนซื้อเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 200 เหรียญ ภาพฟางซิ่ว x 1
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 500 เหรียญ ภาพตีซิ่ว x 1
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 1000 เหรียญ หนังเสือชั่วร้าย x 2
เหล้กกล้าบริสุทธิ์ x 2
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 2000 เหรียญ หนังเสือชั่วร้าย x 5
เหล้กกล้าบริสุทธิ์ x 5
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 3000 เหรียญ หนังเสือชั่วร้าย x 9
เหล้กกล้าบริสุทธิ์ x 9
ซื้อ “เหรียญมิติ” ถึง 5000 เหรียญ หนังเสือชั่วร้าย x 18
เหล้กกล้าบริสุทธิ์ x 18

 

17 มีนาคม 2565 (10:00 น.) – 23 มีนาคม 2565 (10:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการซื้อ “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลา Prmotion ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset จนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม
  4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ขั้น
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า