Event Bonus ใช้จ่ายเหรียญมิติ รับไอเทมแถมเพียบ!!

650

เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่ายด้วย “เหรียญมิติ” ระบบจะสะสมแต้มจนถึงจำนวนที่กำหนด จากนั้นจะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “สวัสติการ” 

จำนวนใช้จ่ายเหรียญมิติ ไอเทมที่ได้รับ
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 500 ถุงนำโชคหินหลอมอาวุธ x 5
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 3
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1000 ถุงนำโชคหินหลอมเครื่องป้องกัน x 5
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 3
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 1500 ถุงนำโชคหินหลอมอาวุธ x 10
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 6
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 2000 ถุงนำโชคหินหลอมเครื่องป้องกัน x 10
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 6
ใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ถึง 3000 ถุงนำโชคหินหลอมอาวุธ x 10
ถุงนำโชคหินหลอมเครื่องป้องกัน x 10
ยาซาบซึ้งยุทธภพ x 6
ยาซาบซึ้งใต้หล้า x 6

 

3 มีนาคม 2565 (12:00 น.) – 17 มีนาคม 2565 (09:00 น.)

  1. เมื่อผู้เล่นทำการใช้จ่าย “เหรียญมิติ” ในช่วงระยะเวลากิจกรรมระบบจะทำการเก็บสะสมยอดดังกล่าวเอาไว้
  2. เมื่อสะสมยอดถึงจำนวนที่กำหนดสามารถรับไอเทมได้ที่หัวข้อ “สวัสดิการ”
  3. แต้มที่มีการสะสมนั้นจะไม่ Reset จนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม
  4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ขั้น
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า