หน้าจอหลัก

266

หน้าจอหลัก

รายละเอียดหัวข้อบนหน้าจอมีดังนี้

 1. แถบแสดงสถานะ เลือด,
 2. แถบแสดงข้อมูล
  2.1 เควส : แสดงรายการเควสที่ตัวละครกำลังทำอยู่และเควสที่สามารถรับได้
  2.2 ทีม : แสดงรายชื่อสมาชิกภายในปาร์ตี้
  2.3 สำรวจ : ระบบใช้สำหรับตรวจสอบผู้เล่น,ศัตรู,npc ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ตัวละคร
 3. ปุ่มแสดงรายละเอียดเควส
 4. รายการเควสที่ตัวละครสามารถทำได้
 5. ปุ่มเปิด/ปิด ระบบประหยัดพลังงานกรณีเปิด [AI] เก็บเลเวล
 6. ปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน[AI]
 7. ปุ่มเปิด/ปิดใช้งานระบบ[ซุปเปอร์ชิพ]
 8. ตัวเลขแสดงระดับเลเวลและค่าประสบการณ์ของตัวละคร
 9. ปุ่มเปิด/ปิด[PK]
 10. ปุ่มซ่อน
 11. ปุ่มเปิด/ปิดหน้าต่างสนทนา
 12. ปุ่มช็อทคัตสำหรับใช้งานสกิลและไอเทม
 13. ปุ่มตั้งค่าการใช้งานช็อทคัต
 14. ปุ่มเปิด/ปิดใช้งานสัตว์ขี่
 15. ปุ่มใช้งานสกิล”รวมปราณ”
 16. ปุ่มโจมตี
 17. ปุ่มเปลี่ยนเป้าหมายศัตรู
 18. แผนที่ที่ตัวละครอยู่
 19. เมนูระบบ
  19.1 มอลล์ : ร้านค้าจำหน่ายแพคเกจและไอเทมต่างๆ
  19.2 สวัสดีการ :
  19.3 โซดูกุ : กิจกรรมภารกิจรายวัน
  19.4 กิจกรรม : เมนูเข้ากิจกรรมต่างๆในเกม
  19.5 ยุทธภพ : เมนูเข้าดันเจี้ยนต่างๆ
  19.6 กระเป๋า : เปิดหน้าต่างกระเป๋าตัวละคร