วิธีการหาวัตถุดิบ

805

วิธีการหาวัตถุดิบ

เราสามารถหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไอเทมต่างๆ ได้จากการใช้เจ้าหุ่นตัวเล็ก(เครื่องหาวัตถุดิบ) เครื่องแต่ละชนิดหาจะได้รับวัตถุดิบที่แตกต่างกัน
เครื่องหนี่วา: ใช้สำหรับหาวัตถุดิบประเภทแร่
เครื่องสาวทอผ้า: ใช้สำหรับหาวัตถุดิบประเภทหนัง
เครื่องเสินหนง: ใช้สำหรับหาวัตถุดิบสำหรับปรุงยา
เครื่องฮัวโต๋: ใช้สำหรับหาวัตถุดิบประเภทสมุนไพร
สามารถหาซื้อเครื่องหาวัตถุดิบแบบเครื่องธรรมดาได้ที่ npcพ่อค้ามิติ และเครื่องระดับS ที่ร้านค้ามอลล์

เริ่มการหาวัตถุดิบ

  1. ให้ดูก่อนว่าเราต้องการจะผลิดไอเทมอะไร เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องหาวัตถุดิบให้ตรงกับที่ต้องการ
    เช่นหากต้องการผลิตอาวุธ จะต้องใช้เครื่องหนี่วา เพื่อหาแร่ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต
  2. ซื้อเครื่องหนี่วา จากnpcห่อค้ามิติ สามารถซื้อได้ตามเมืองหลวงต่างๆ
  3. เมื่อซื้อเครื่องหาวัตถุดิบแล้วให้ออกไปนอกเมือง
  4. กดใช้งานเครื่อง ระบบจะทำการสุ่มวัตถุดิบ ทุก 60 วินาที

หมายเหตุ

1. เครื่องหาวัตถุดิบระดับ S ที่พ่อค้ามิติจะมีโอกาสได้วัตถุดิบระดับที่สูง แต่ค่าความทนทานจะน้อยกว่าเครื่องแบบธรรมดา

2. เมื่อค่าความทนทานเครื่องเหลือ0 จะไม่ได้รับวัตถุดิบ

3. ไม่สามารถขุดหาวัตถุดิบภายในเมืองได้