ระบบหลอมรวม

531

ระบบหลอมรวม


ภายในเกมเราสามารถผลิตและสร้างไอเทมเองได้ ไม่ว่าจะเป็น ยา,อาวุธ,เครื่องป้องกัน หรือแม้แต่อัพเกรดแฟชั่นตกแต่งตัวละคร ในการผลิตไอเทมแต่ละอย่างจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบตามที่กำหนด

หัวข้อทรัพยากร
ในหมวดนี้จะเป็นการผลิตไอเทมฟืนฟูให้กับตัวละครและการหลอมรวมเศษวัตถุดิบ

ทำอาหาร
หัวข้อนี้เป็นการผลิตไอเทมฟื้นฟูเลือดตัวละคร วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะหาได้จากการดรอปจากมอนสเตอร์

ผลิตยา
หัวข้อนี้เป็นการผลิตไอเทมฟืนฟูพลังภายในตัวละคร
วัตถุดิบในการผลิตสามารถหาได้จากการดรอปจากมอนสเตอร์และเครื่องหาวัตถุดิบ “ฮัวโต๋”

หลอมเหล็ก
หัวข้อนี้จะเป็นการหลอมเศษแร่ให้เป็นก้อน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตอาวุธและเครื่องป้องกัน
เศษแร่สามารถหาได้จากการใช้เครื่องหาวัตถุดิบ “หนี่วา”

เครื่องหนัง
หัวข้อนี้เป็นการหลอมเศษหนังให้เป็นผืนใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเครื่องป้องกัน
เศษหนังสามารถหาได้จากการใช้เครื่องหาวัตถุดิบ “สาวทอผ้า”

ไอเทมบัฟ
หัวข้อนี้เป็นการหลอมไอเทมเพิ่มประสิทธิภาพหรือบัฟให้กับตัวละคร
เมื่อหลอมสำเร็จจะทำให้ได้ไอเทมประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

หัวข้ออาวุธ
ในหัวข้อนี้จะมีอาวุธทั้งหมด 5 ชนิดให้เลือกผลิตด้วยกัน ดาบ, กระบี่ ,กรงเล็บ,ทวน และกระบอง
วัตถุดิบหลักที่ใช้จะเป็นแร่และไม้ แร่สามารถหากได้จากการใช้เครื่องหาวัตถุดิบ “หนี่วา” แล้วนำไปหลอมให้เป็นก้อนที่หัวข้อ “หลอมเหล็ก” ส่วนไม้หากได้จากการใช้เครื่องหาวัตถุดิบ “เสินหนง”


หัวข้อเครื่องป้องกัน
ในหัวข้อนี้จะมีเครื่องป้องกันให้เลือกผลิตได้ทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน เสื้อ,หมวก,รองเท้า,ปลอกแขน และผ้าคลุม
วัตถุดิบหลังที่ใช้จะเป็นหนัง,ไม้ และแร่ แร่สามารถหากได้จากการใช้เครื่องหาวัตถุดิบ “หนี่วา” แล้วนำไปหลอมให้เป็นก้อนที่หัวข้อ “หลอมเหล็ก” ส่วนไม้หากได้จากการใช้เครื่องหาวัตถุดิบ “เสินหนง” และหนังหาได้จากการใช้เครื่องหาวัตถุดิบ “สาวทอผ้า”

 

หัวข้อแฟชั่น
ในหัวข้อนี้จะเป็นการหลอมไอเทมประเภทแฟชั่น เมื่อหลอมสำเร็จจะทำให้แฟชั่นชิ้นนั้นมีค่าความสะสมารถเพิ่มสูงขึ้น
มีไอเทมแฟชั่น 4 ชนิด หมวก,เสื้อ,เสื้อคลุมและอาวุธ นอกจากนี้ยังสามารถหลอมสัตว์ขี่ได้อีกด้วย

 

หัวข้ออื่นๆ
ในหัวข้อนี้จะประเภทไอเทมที่สามารถหลอมได้ ทั้งหมด 5 ประภทด้วยกัน หน้ากาก,สัตว์เลี้ยง,กระเป๋า,หินออฟชั่นและเครื่องประดับ