ระบบตลาด

478

ระบบตลาดกลาง

เงื่อนไข
– เลเวลพ่อค้า 1 ขึ้นไป (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
– ออนไลน์ครบ 72 ชม. ขึ้นไป (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
– การขายไอเทมแต่ละอย่างจะมีเพดานสูงสุดของราคากำหนดอยู่

เมนูหน้าตลาด
1. ซื้อสินค้า
2. ตั้งขายสินค้า
3. การหาสินค้าตามประเภทต่างๆ
4. การกรองหาจาก ระดับสี เรียงตามขั้น หรือเลเวล

การขายสินค้า

เลือกไอเทมที่ต้องการแล้วเลือกที่สินค้าวางแผง
ใส่จำนวนที่ต้องการขาย, ราคาต่อชิ้น

ไอเทมแต่ละประเถทจะมีเพดานสูงสูดของราคาขายแตกต่างกัน

ระบบจะแสดงค่าดำเนินการ ซึ่งจะสามารถลดได้จากคุณสมบัติของสกิลเลเวลการค้า