ฟังก์ชั่นคีย์ลัดในเวอร์ชั่น PC

352

ฟังก์ชั่นคีย์ลัดในเวอร์ชั่น PC

 • [w,a,s,d] บังคับทิศทางการเดินตัวละคร
 • [TAB] เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตี
 • [1-8] ใช้งานช็อตคัท
 • [E] รวมปราณ
 • [Spacebar] โจมตี
 • [R] ใช้เพลงยุทธที่1
 • [F] ใช้เพลงยุทธที่2
 • [T] ใช้เพลงยุทธที่3
 • [C]เปิดหน้าต่างข้อมูลตัวละคร
 • [B] เปิดกระเป๋าตัวละคร
 • [M] เปิดแผนที่
 • [K] เปิดหน้าต่างข้อมูลสกิล
 • [L] เปิดหน้าต่างข้อมูลเควส
 • [I] เปิดหน้าต่างระบบตีบวก
 • [O] เปิดหน้าต่างตั้งค่าระบบ
 • [P] เปิดหน้าต่างสนทนา