กิจกรรม “ดินแดนความทรงจำ”

685

กิจกรรม “ดินแดนความทรงจำ”

เงื่อนไข

 • จำกัดเลเวลตัวละคร เลเวล20 ขึ้นไป
 • เข้าได้ฟรีวันละ 1 ครั้ง
 • สามารถรีจำนวนการเข้าเพิ่มได้ 2 ครั้งต่อวัน (ต้องจ่าย200เหรียญหวงอี้ต่อการรี1ครั้ง)
 • เข้ารวมกิจกรรมได้ทุกวันตลอดเวลา
 • ต้องใช้กุญแจความทรงจำ(ถุงหอมความทรงจำ)เพื่อเข้าร่วม
 • สามารถเข้าร่วมเป็นปาร์ตี้ได้(2-6คน)
 • หากสมาชิกในปาร์ตี้ไม่มีจำนวนครั้งในการเข้าเหลืออยู่จะไม่สามารถเข้าได้ทั้งทีม
 • ต่อสู้และเอาชนะบอสให้ได้
 • ระดับของดันเจี้ยนและบอสขึ้นอยู่กับระดับของกุญแจ,จำนวนที่ใส่ในกระถางธูป
 • หากใส่กุญแจในกระถางธูปแล้วไม่เข้าดันเจี้ยนหรือหมดเวลา60วินาที จะเสียกุญแจทันที

วิธีการเข้าร่วม

 • คุยกับ กระถางธูปวัดหยางโจว
 • กระถางธูปจะมีช่องให้ใส่กุญแจความทรงจำ ทั้งหมด 6 ช่อง 
 • กดที่ช่องว่างกระถางธูป >>กดที่กุญแจกความทรงจำ(ถุงหอมความทรงจำ)>>กดฝังดวงจิต
 • สามารถใส่ได้น้อยสุด 1 ช่อง
 • เมื่อฝังดวงจิตอันแรกระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง 60 วินาที
 • ในระหว่าง 60 วินาทีเราสามารถเพิ่มกุญแจความทรงจำในช่องอื่นๆ ได้อีก
 • เมื่อใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม “เปิดดันเจี้ยน”
 • ระบบจะส่งตัวละครไปยังปแผนที่ความทรงจำ

หมายเหตุ หากเข้าเป็นปาร์ตี้ สมาชิกในตี้สามารถช่วยใส่กุญแจความทรงจำได้

สิ่งที่ได้รับเมื่อปราบบอสสำเร็จ

 • สุ่มได้รับคัมภีร์เพลงยุทธของอาวุธต่างๆ
 • มีโอกาสได้รับไอเทม “การกลับชาติแห่งเลือด”  เป็นไอเทมกุญแจความทรงจำเมื่อใส่ที่กระถางธูปจะทำให้ระดับเลเวลดันเจี้ยนสุงขึ้น
 • แต้มสภาวะจิต (ได้รับตามชนิด,จำนวนและระดับของกุญแจที่ใช้งาน)